Barion Pixel Moderné obrazy na stenu | Dekorácie | Veľký výber | vavi.sk
S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Telefonický kontakt   Potrebujete poradiť? +421948193300 (Po-Pia 8:00-17:00)  info@vavi.sk  info@vavi.sk  Obchodné podmienky

Objednávka a uzatvorenie zmluvy


Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.vavi.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné.


Predávajúci je:VAVI s.r.o.

Oravská Polhora 303

029 47 Oravská Polhora

tel.: +421 918 193 300

e-mail: info@vavi.sk

web: www.vavi.sk

IČO: 53120701

DIČ: 2121272428

IČ DPH: SK2121272428

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75014/L

Banka: Fio banka, a.s.

Účet: 2701834824/8330

IBAN: SK9083300000002701834824

BIC: FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline

Prednestská 71, P.O.BOX B-89, 011 79 Žilina 1 odbor výkonu dozoru

 

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými a reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho. Objednávku zrealizujete tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku.

Platby kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Maďarskej národnej banky a číslo jeho licencie je H-EN-I-1064/2013.

Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky e-mailom s potvrdením a údajmi súvisiacimi s jej realizáciou. V prípade, že tovar nie je možné doručiť do 21 pracovných dní, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. V deň expedovania zásielky je zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky. Zákazníkovi bude spolu s originálnym nepoškodeným tovarom doručená aj faktúra.

Spotrebiteľom (zákazníkom) sa myslí v tomto texte fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie, alebo taká osoba, ktorá sa chystá vykonať nákup týchto produktov alebo služieb.

Dodávateľom (predávajúcim) sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) spotrebiteľ uzatvárať zmluvu - tzv. “zmluvu na diaľku”.

Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný dodávateľom a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.

Keďže sa jedná o internetový obchod väčšina tovarov sa nachádza na skladoch dodávateľov. Termín dodania tovaru je závislý od aktuálne dostupnosti, je to spravidla do 7 dní, u niektorých produktov sa môže doba dodania predlžiť do 14 dní avšak o tejto skutočnosti je zákazník informovaný.

 

Dodacie podmienky.


Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.


Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa v objednávke

 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok


Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov

 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 350 €, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo e-mailom. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.


Dodacie lehoty.

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 7 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. Pri tovare, ktorý nie je skladom, sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.

 
Ceny tovaru.

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací list.

 

Zrušenie objednávky.


Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu. Zrušenie objednávky nám zašlite na našu e-mailovú adresu (info@vavi.sk) alebo na telefónnom čísle +421 948 193 300, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. Ak bola zrušená objednávka vopred uhradená, cena za tovar bude zákazníkovi vrátená do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo písomne a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 
Vrátenie tovaru.


Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Tovar je potrebné vrátiť na poštovú adresu VAVI s.r.o., Oravská Polhora 303, 029 47 Oravská Polhora. Tovar zasielajte prosím bezpečne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas dopravy. Pre vrátenie peňazí je potrebné, aby ste nám odoslali:

 • bezpečne zabalený tovar

 • originál faktúru alebo jej kópiu

 • kópiu alebo originál dokladu o prevzatí tovaru (kvôli dátumu doručenia)

 • formulár na odstúpenie od zmluvy


Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.


Záručné podmienky.

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

 
Reklamačný poriadok.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od doručovacej spoločnosti, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. V prípade že sa kupujúci rozhodne aj napriek tomu zásielku prevziať, je potrebné ju otvoriť a skontrolovať v prítomnosti doručovateľa, ak je tovar vnútri balenia poškodený, spísať s osobou ktorá tovar doručuje „ŠKODOVÝ PROTOKOL“.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na poštovú adresu VAVI s.r.o., Oravská Polhora 303, 029 47 Oravská Polhora. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva (pokiaľ bolo súčasťou objednávky), kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail. Tovar zasielajte formou balíka buď prostredníctvom Slovenskej pošty alebo ktorejkoľvek kuriérskej spoločnosti. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

V prípade, že dôjde k chybe na výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej chyby. V prípade, že chyba tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi chybný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí

 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

 • prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa

 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 
Ochrana osobných údajov.

Všetky osobné údaje, ktoré nám pri registrácii alebo pri vytváraní objednávky poskytnete, slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania Vašej objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov a chod internetového obchodu www.vavi.sk.

O vymazanie osobných údajov z databázy alebo o zrušenie registrácie na www.vavi.sk môžete požiadať prostredníctvom e-mailu na adrese info@vavi.sk

O vymazaní údajov resp. zrušení registrácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu v termíne do 5 pracovných dní.

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu www.vavi.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom

objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

 

Informácie pre spotrebiteľa o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov (ARS) a tiež o platforme RSO.

 

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@vavi.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná https://ec.europa.eu

 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NzkzZGIzO