Barion Pixel Moderné obrazy na stenu | Dekorácie | Veľký výber | vavi.sk
S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Telefonický kontakt   Potrebujete poradiť? +421948193300 (Po-Pia 8:00-17:00)  info@vavi.sk  info@vavi.sk  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OSOBNÉ ÚDAJE A ICH SPRACOVANIE

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.

Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, doručovaciu adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo

Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb

Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:

Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa a krstné meno.

 

ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k Vašej spokojnosti, spracovávame Vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:

Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, e-mailu, alebo zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).

Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy  spracovávame Vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.

Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s Vami.

Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz.

Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

Marketingové ponuky, ktoré sa Vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté Vašim prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). 

Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. 

Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou VAVI s.r.o.

V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou VAVI s.r.o., a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok VAVI s.r.o. a na účely internetovej reklamy spoločnosti VAVI s.r.o.

 

ODOVZDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

a) sesterským spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy pre výkon interných procesov a postupov

b) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy

c) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy

d) tretím stranám, napr.  súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami;

e) verejným orgánom (napr. polícia)


ZÁKAZNÍCKE KONTO A NÁKUP BEZ REGISTRÁCIE

a) V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj nedokončených objednávkach. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete takisto spravovať svoje osobné údaje.

b) Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie.

 

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A OBDOBIE UCHOVÁVANIA

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

b) U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

c) Prístup do Vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní Vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste Vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. VAVI s.r.o. nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, ibaže by túto situáciu VAVI s.r.o.priamo spôsobila.

OBDOBIE SPRACOVANIA


Osobné údaje spracovávame a uchovávame

v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty

1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov

v čase, počas ktorého je VAVI s.r.o. povinný ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené spoločnosťou VAVI s.r.o., sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.


V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.


PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

a) Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.

b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať nápravu, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.

c) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré VAVI s.r.o. potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

 

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

YjYyNjliYj